Begrotingen

 

Een begroting is een raming van verwachte kosten en opbrengsten van de uit te voeren activiteiten.
 
Een begroting blijft natuurlijk een voorspelling, maar wij proberen samen met u een zo zorgvuldig mogelijk schatting te maken van de kosten en opbrengsten.
 
Als een begroting ook zo exact mogelijk gerealiseerd moet worden, wordt het een budget. Indien wij het budget in de administratie verwerken kunnen wij ook periodiek de budgetresultaten aan u rapporteren.

 

begroting