Belasting

 

Dit dient u mee te nemen voor uw belastingaangifte:

 

DIT DIENT U MEE TE NEMEN

-Jaaropgaves van uzelf en van uw echtgenote of partner.

-Naam, voorletters, geboortedatum en sofinummer van uw echtgenote of partner.

-Geboortedatum en voorletters van uw jongste kind.

-Bank- of gironummer voor een eventuele teruggave.

-Indien u heeft: DigiD code van u zelf en van uw echtgenote of partner.

 

EIGEN WONING

-De WOZ-beschikking met waardepeildatum 1-1-2017 (nota van de gemeente van vorig jaar)

-De jaaropgave(s) van de hypotheekrente.

-Als men bij de notaris is geweest voor een nieuwe of andere hypotheek: De nota van de notaris.

-De provisie die aan de bank is betaald voor de verkrijging van de hypotheek.

-De taxatiekosten voor de woning en eventuele kosten voor “Nationale Hypotheek Garantie”.

-Als de belastingdienst een nieuwe verdeling van de hypotheekschuld gemaakt heeft, deze meenemen.

-Woning gekocht en de oude verkocht? Wilt u dat dan van tevoren aangeven, dan houden wij hier qua tijd rekening mee.

 

SPAREN EN SCHULDEN

-Bankafschriften (betaal en spaarrekeningen) waar het saldo van 01-01-2018 op staat.

-Afschriften waar de schuld van 01-01-2018 opstaat.

-Overzicht waar de gegevens van aandelen e.d. op staan van 01-01-2018

 

ZIEKTEKOSTEN

-Alle nota’s van ziektekosten (of bankafschriften waarop staat, dat dit betaald is) welke niet of gedeeltelijk zijn vergoed door de

zorgverzekeraar.

-Alle reiskosten (aantal keren of aantal dagen en aantal kilometers per keer, dat gemaakt is voor bezoek aan een specialist

en/of ziekenhuis voor behandeling, controle of onderzoek, die u gemaakt hebt voor uzelf, uw partner en de kinderen die tot uw

huishouding behoren. Bij ongehuwd samenwonenden ook de kosten van de partner.

-Als u, uw partner of iemand anders die bij aanvang van de ziekte tot uw huishouding behoorde,  langer dan een maand in het

ziekenhuis, of in een ander tehuis wordt verpleegd, kan reiskosten voor bezoek worden gerekend, als minimaal 1x per week

wordt gereisd.

 

GIFTEN

-Alle nota’s aan giften (of bankafschriften waarop staat dat dit betaald is).

 

STUDIEKOSTEN

-Alle nota’s van studiekosten meenemen (of bankafschriften waarop staat dat dit betaald is).

 

OVERIGE

-Alimentatie betaald aan uw ex-echtgenoot? Zo ja: bedrag en naam, adres, sofinummer van uw ex-echtgenoot meenemen.

-Betaalde premies/koopsom voor een lijfrente

 

 

EN WAT U DENKT DAT BELANGRIJK KAN ZIJN!